Beleidsplan De Stut

Beleidsplan Ontmoetingscentrum De Stut

De Stut ziet het als haar taak om maatschappelijk betrokken te zijn met name in haar werkgebied: Zwaansmeer – Meerestein, Zuidbroek – Oosterwijk, inmiddels hebben ook andere belangstellenden uit Heemskerk, Beverwijk en de IJmond de weg naar De Stut gevonden.

 • Het ontmoetingscentrum is opgezet als vrijwilligersproject met een beperkt aantal uren ondersteuning door een tweetal vakkrachten t.w. 26 uur- en 16 uur per week.
 • Bij De Stut staat het meedoen in de samenleving centraal, het middel hierbij is het aanbieden van cursussen, activiteiten en seizoensgebonden workshops op het gebied van educatie, recreatie, lichamelijke conditie, ontmoeting. De Stut staat voor gezelligheid, betaalbare cursussen en activiteiten. Een ontmoetingscentrum voor en met elkaar en voor iedereen!
 • Er zijn momenteel 108 vrijwilligers actief, zij krijgen persoonlijke begeleiding tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. Voor hen worden jaarlijks meerdere vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd t.b.v. deskundigheidsbevordering en het vergroten van de betrokkenheid met het werk en de onderlinge sociale contacten (voorbeelden: vergaderingen balie- en schenkgastvrouwen, vrijwilligersfeest, koffie bijeenkomsten).
 • De Stut beschikt over meerdere lokalen. Daarnaast zijn er nog 2 kantoren en een pedicureruimte.
 • De Stut ontvangt momenteel vanuit de gemeente Beverwijk en Heemskerk haar subsidiegelden. De financiën worden verder aangevuld door een tegemoetkoming in de kosten te vragen aan de Kritische Gemeente IJmond, Parnassiagroep/ Reakt, Participatie Anderstaligen en de pedicure. Incidenteel bestaat de mogelijkheid tot losse verhuur van zaalruimte.
 • Naast het bestaande programma moet er op actuele onderwerpen kunnen worden ingespeeld die nog niet zijn opgenomen in het werkplan. Juist door deze flexibele opstelling blijft de aanwas van nieuwe cursisten en vrijwilligers gewaarborgd.
 • De Stut is toegankelijk voor mensen met een rollator en rolstoel, ook is er een ringleiding aanwezig.
 • Koffie Plus is een inloopgelegenheid in De Stut voor iedereen die graag onder de mensen komt, iedere werkdag, van maandag tot en met vrijdag, kan men de hele dag terecht om met elkaar een gesprek aan te gaan en een gezamenlijke activiteit op te pakken.
 • In samenwerking met de Stichting Participatie Anderstaligen faciliteert Ontmoetingscentrum de Stut elke woensdag een bijeenkomst voor anderstalige- en Nederlandstalige wijkbewoners
 • Gedurende de zomermaanden is De Stut geopend tijdens kantooruren voor inloop, zomeractiviteiten en t.b.v. de organisatie van het nieuwe seizoen.
 • De Stut fungeert twee keer per jaar als stageplaats voor de Kennemer Praktijkschool.