Donateur worden

Donateur worden

Naast de subsidie van de gemeente Heemskerk en Beverwijk zijn ook donaties en giften van mensen die De Stut een warm hart toedragen van harte welkom en een belangrijke bron van inkomsten.
Soms ontvangt de stichting een legaat of bijdrage van een liefdadigheidsinstelling voor een specifiek doel zoals bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe meubelen of apparatuur.
De stichting maakt geen winst. Een batig saldo op de resultatenrekening wordt toegevoegd aan de reserve voor noodzakelijke uitgaven zoals vervanging en uitbreiding van communicatieapparatuur, computers, materialen voor de inrichting lokalen en het kantoor.

Uw financiële steun is voor ons heel belangrijk. Wij nodigen u van harte uit donateur te worden. Uiteraard mag u zelf de hoogte van het bedrag bepalen.
Als donateur ontvangt u ons programmaboekje. U kunt zich telefonisch of per mail opgeven als donateur. Op werkdagen kunt u ons bellen van 9.00 tot 16.30 uur op nummer 0251-248648.  Ons E-mailadres is: contact@destut.nl

Liever geen donateur worden?  Een eenmalige gift is ook van harte welkom. U kunt elk jaar giften/schenkingen bij uw belastingaangifte aftrekken binnen bepaalde grenzen. Tevens is het mogelijk om online éénmalig te doneren.

Ook kunt u zogenaamde periodieke giften in hun geheel aftrekken gedurende een periode van tenminste 5 jaar. Om voor fiscale aftrek in aanmerking te komen is het sinds 1 januari 2014 niet meer nodig de overeenkomst notarieel vast te leggen. U kunt de benodigde formulieren downloaden op de site van de  belastingdienst; https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf.  
Als u deze formulieren ondertekent dan zullen wij deze completeren met RSIN-nummer.

U kunt ons steunen door uw donatie of uw gift te over te maken op IBAN:  NL38 INGB 0008 1525 74