ANBI

De Stut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

Stichting Ontmoetingscentrum De Stut.
RSIN: 809280863
Incassant ID: NL23ZZZ341461320000
K.v.K.: 34146132

Adresgegevens:
Maasstraat 3
1966 VN Heemskerk
tel. 0251 – 248648
email: contact@destut.nl

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Mevr. G.W.M. van Kempen is als coƶrdinator voor 26 uur per week werkzaam voor Ontmoetingscentrum De Stut en wordt gesalarieerd volgens de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zijn apart opgenomen in de website.
Een financiƫle verantwoording is bijgevoegd

Hieronder vindt u diverse verslagen / documenten betreffende De Stut.

Klik hier om over Donateur bij de Stut worden te lezen